Đăng ký email để nhận ưu đãi hấp dẫn!

Our Events Plans

prices
Bouquets
 • Bridal Bouquets
 • Bridesmaids’ Bouquets
 • Corsages
 • Boutonnieres
from $399.00
Ceremony+ Bouquets
 • Bride’s & Bridemaids’ Bouquets
 • Corsages & Boutonnieres
 • Ceremony Main Altar
 • Aisle Pew Markers
from $799.00
Full Package
 • Bride’s & Bridemaids’ Bouquets
 • Corsages & Boutonnieres
 • Ceremony Decoration
 • Tables & Cake Decoration
from $999.00
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay!